ชื่อผู้ใช้ :
รหัสผ่าน :
 
 
 
 
 
 
 
 
หนังสือพิมพ์
สถานีโทรทัศน์
กระทรวงต่างๆ
จังหวัดทั่วไทย
เว็บช่วยค้นหา
เว็บเพื่อนบ้าน
 
สำหรับผู้ที่ยังไม่มีโปรแกรม Acrobat
Download Program
       
       
 

 
   

ประกาศผลสอบราคาโครงการสอบราคาก่อสร้างถนน คสล.

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเปร็ง

เรื่อง   ประกาศผลการสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. ทางเข้าโรงเรียนตลาดปากคลองเจ้า หมู่ที่ ๗.......................................            ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลเปร็ง ได้ประกาศสอบราคาโครงการก่อสร้างถนน คสล. ทางเข้าโรงเรียนตลาดปากคลองเจ้า หมู่ที่ ๗  ตามประกาศ วันที่  ๒๐  กรกฎาคม  ๒๕๕๕  ผลการสอบราคาปรากฏดังนี้                        มีผู้มายื่นแบบสอบราคา  จำนวน     ราย คือ            ๑.  บริษัท สินเกรียงไกร จำกัด            เสนอราคา   ๘๐๓,๐๐๐  บาท            ๒.  ห้างหุ้นส่วนจำกัดเซ่งยู่ฮวด            เสนอราคา   ๘๐๐,๐๐๐  บาท             ๓.  ห้างหุ้นส่วน เอส.พี.ที.ยูเนี่ยน จำกัด เสนอราคา   ๙๐๐,๐๐๐  บาท                                ผลปรากฏว่า  ห้างหุ้นส่วนจำกัดเซ่งยู่ฮวด เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุดและไม่เกินวงเงินงบประมาณ  จึงได้เห็นควรจัดจ้างให้เป็นผู้ดำเนินการโครงการดังกล่าวต่อไป จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วไป                                       สั่ง ณ วันที่     เดือน  สิงหาคม  พ.ศ. ๒๕๕๕                                                        (นายนริศ  นิลประสิทธ์)                                               ประธานกรรมการเปิดซองสอบราคา   

ประกาศจัดซื้อจัดจ้างย้อนหลัง
ประกาศ ขายทอดตลาดครุภัณฑ์ศาลาที่พักผู้โดยสาร
ประกาศตรวจรับงาน ลานกีฬาต้านยาเสพติด ม.9
ประกาศตรวจแอสฟัสท์ติก หมู่ 9
ประกาศตรวจแอสฟัสท์ติก หมู่ 7
ประกาศขายทอดตลาดพัสดุครุภัณฑ์ชำรุด เสื่อมสภาพประจำปี 2559
โครงการก่อสร้างลานกีฬาต้านยาเสพติด คศล. หมู่ที่ 9
โครงการหินคลุกถนน คสล. 0.30 เมตร ซอยบ้านทิดรักษ์ หมู่ที่ 5
โครงการก่อสร้างถนน คศล. ซอยหมอประไพ หมู่ที่ 4
โครงการก่อสร้าง ถนนคสล. พร้อมยกระดับหินคลุก 0.20 เมตร ทางเข้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก หมู่ที่ 3
ประกาศตรวจรับงานจ้าง โครงการยกระดับถนน คสล.สูง ๑.๐๐ เมตร ร.ร.เปร็งวิทสุทธาธิบดี หมู่ที่ ๔

หน้าที่ [1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 >>

 
       
  การแสดงผลหน้าเว็บไซต์จะสมบูรณ์ที่สุดสำหรับ  Internet Explorer 6 © สงวนลิขสิทธิ์ ๒๕๕๓ โดย องค์การบริหารส่วนตำบลเปร็ง