ชื่อผู้ใช้ :
รหัสผ่าน :
 
 
 
 
 
 
 
 
หนังสือพิมพ์
สถานีโทรทัศน์
กระทรวงต่างๆ
จังหวัดทั่วไทย
เว็บช่วยค้นหา
เว็บเพื่อนบ้าน
 
สำหรับผู้ที่ยังไม่มีโปรแกรม Acrobat
Download Program
       
       
 

 
   

ประกาศผลสอบราคาโครงการสอบราคาก่อสร้างถนน คสล.

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเปร็ง

เรื่อง   ประกาศผลการสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. ทางเข้าโรงเรียนตลาดปากคลองเจ้า หมู่ที่ ๗.......................................            ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลเปร็ง ได้ประกาศสอบราคาโครงการก่อสร้างถนน คสล. ทางเข้าโรงเรียนตลาดปากคลองเจ้า หมู่ที่ ๗  ตามประกาศ วันที่  ๒๐  กรกฎาคม  ๒๕๕๕  ผลการสอบราคาปรากฏดังนี้                        มีผู้มายื่นแบบสอบราคา  จำนวน     ราย คือ            ๑.  บริษัท สินเกรียงไกร จำกัด            เสนอราคา   ๘๐๓,๐๐๐  บาท            ๒.  ห้างหุ้นส่วนจำกัดเซ่งยู่ฮวด            เสนอราคา   ๘๐๐,๐๐๐  บาท             ๓.  ห้างหุ้นส่วน เอส.พี.ที.ยูเนี่ยน จำกัด เสนอราคา   ๙๐๐,๐๐๐  บาท                                ผลปรากฏว่า  ห้างหุ้นส่วนจำกัดเซ่งยู่ฮวด เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุดและไม่เกินวงเงินงบประมาณ  จึงได้เห็นควรจัดจ้างให้เป็นผู้ดำเนินการโครงการดังกล่าวต่อไป จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วไป                                       สั่ง ณ วันที่     เดือน  สิงหาคม  พ.ศ. ๒๕๕๕                                                        (นายนริศ  นิลประสิทธ์)                                               ประธานกรรมการเปิดซองสอบราคา   

ประกาศจัดซื้อจัดจ้างย้อนหลัง
โครงการต่อเติมอาคาอเนกประสงค์องค์การบริหารส่วนตำบลเปร็ง หมู่ที่ 6
ประกาศผลการสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยเลียบคลองเปร็งหมู่ที่ 4
ยกเลิกประกาศ สอบราคาจ้างโครงการต่อเติมอาคารอเนกประสงค์อบต.เปร็ง ม.6
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำคสล. ม.6
ประกาศ กำหนดวัน เวลา สถานที่ การประมูลจ้าง โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ คสล.ซอยเข้าที่ทำการอบต.เปร็ง หมู่ที่ 6
รายชื่อผู้ผ่านคุณสมบัติเสนอราคา โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำหมู่ที่ 6 (แก้ไข/เพิ่มเติม)
โครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยเลียบคลองเปร็ง หมู่ที่ 4
รายชื่อผู้ผ่านคุณสมบัติเสนอราคา โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำหมู่ที่ 6
โครงการต่อเติมอาคารอเนกประสงค์องค์การบริหารส่วนตำบลเปร็ง หมู่ที่ 6
โครงการขุดลอกคลองสรั่งบุญ หมู่ที่ 6

หน้าที่ [1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 >>

 
       
  การแสดงผลหน้าเว็บไซต์จะสมบูรณ์ที่สุดสำหรับ  Internet Explorer 6 © สงวนลิขสิทธิ์ ๒๕๕๓ โดย องค์การบริหารส่วนตำบลเปร็ง