ชื่อผู้ใช้ :
รหัสผ่าน :
 
 
 
 
 
 
 
 
หนังสือพิมพ์
สถานีโทรทัศน์
กระทรวงต่างๆ
จังหวัดทั่วไทย
เว็บช่วยค้นหา
เว็บเพื่อนบ้าน
 
สำหรับผู้ที่ยังไม่มีโปรแกรม Acrobat
Download Program
       
       
 

 
   

ประกาศผลสอบราคาโครงการสอบราคาก่อสร้างถนน คสล.

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเปร็ง

เรื่อง   ประกาศผลการสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. ทางเข้าโรงเรียนตลาดปากคลองเจ้า หมู่ที่ ๗.......................................            ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลเปร็ง ได้ประกาศสอบราคาโครงการก่อสร้างถนน คสล. ทางเข้าโรงเรียนตลาดปากคลองเจ้า หมู่ที่ ๗  ตามประกาศ วันที่  ๒๐  กรกฎาคม  ๒๕๕๕  ผลการสอบราคาปรากฏดังนี้                        มีผู้มายื่นแบบสอบราคา  จำนวน     ราย คือ            ๑.  บริษัท สินเกรียงไกร จำกัด            เสนอราคา   ๘๐๓,๐๐๐  บาท            ๒.  ห้างหุ้นส่วนจำกัดเซ่งยู่ฮวด            เสนอราคา   ๘๐๐,๐๐๐  บาท             ๓.  ห้างหุ้นส่วน เอส.พี.ที.ยูเนี่ยน จำกัด เสนอราคา   ๙๐๐,๐๐๐  บาท                                ผลปรากฏว่า  ห้างหุ้นส่วนจำกัดเซ่งยู่ฮวด เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุดและไม่เกินวงเงินงบประมาณ  จึงได้เห็นควรจัดจ้างให้เป็นผู้ดำเนินการโครงการดังกล่าวต่อไป จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วไป                                       สั่ง ณ วันที่     เดือน  สิงหาคม  พ.ศ. ๒๕๕๕                                                        (นายนริศ  นิลประสิทธ์)                                               ประธานกรรมการเปิดซองสอบราคา   

ประกาศจัดซื้อจัดจ้างย้อนหลัง
ประกาศสอบราคา โครงการยกระดับหินคลุกถนน คสล.0.30 เมตร ซอยบ้านทิดรักษ์ หมู่ที่ 5
โครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยหมอประไพ หมู่ที่ 4
ประกาศคัดเลือกตลาดกลางโครงการก่อสร้างลานกีฬาต้านยาเสพติด หมุ่ที่ 9
ประกาศสอบราคา โครงการขยายถนน คสล.พร้อมยกระดับหินคลุก 0.20 เมตร ทางเข้าศุนย์เด็กเล็ก หมู่ที่ 3
ประกาศประมูลจ้างโครงการก่อสร้างลานกีฬาต้านยาเสพติด คสล. หมู่ที่ 9
ประกาศรายชื่อผุ้ผ่านการคัดเลือกให้เข้าเสนอราคา โครงการยกระดับถนน คสล.สูง 1.00 เมตร ร.ร.เปร็งวิสุทธาธิบดี หมู่ 4
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกให้เข้าเสนอราคา โครงการก่อสร้างถนน คสล.(ทางเข้าวัดป่าสุขใจทิศตะวันออกบ้านนายเทียม) หมู่ที่ 8
โครงการยกระดับถนน คสล.สูง 1.00 เมตร ร.ร.เปร็งวิทสุทธาธิบดี หมู่ที่ 4
โครงการก่อสร้างถนน คสล.(ทางเข้าวัดป่าสุขใจทิศตะวันออกบ้านนายเทียม) หมู่ที่ 8
ประกาศตรวจรับงานจ้าง โครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยการะเกด(เพิ่มเติม) หมู่ที่ 9

หน้าที่ [1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 >>

 
       
  การแสดงผลหน้าเว็บไซต์จะสมบูรณ์ที่สุดสำหรับ  Internet Explorer 6 © สงวนลิขสิทธิ์ ๒๕๕๓ โดย องค์การบริหารส่วนตำบลเปร็ง